Pin It

Widgets

Permohonan Penempatan ISMP (Sudah Berkahwin)


posted by Mohd Fadzil Bin Abdul Hanid on

No comments

Permohonan Penempatan ISMP (Sudah Berkahwin)

PERMOHONAN TELAH DITUTUP!!!


Latar Belakang :


Permohonan khas usul pihak GGIM semasa mesyuarat bersama YB Ir. Dr. Wee Ka Siong, bagi permohonan penempatan bersama oleh pasangan suami isteri yang merupakan kohort yang sama iaitu graduan ISMP sama batch yang telah ditemuduga untuk dipostingkan dalam satu kawasan. Pihak GGIM diberikan tanggungjawab untuk mengumpulkan data bagi usul ini.

Syarat bergantung pada opsyen suami dan isteri dan kekosongan di tempat itu. Sebagai contoh suami asal Kelantan, Isteri asal Pahang, kemungkinan jika tiada kosong di kedua-dua buah negeri tersebut, ada kemungkinan penempatan ke negeri lain bersama-sama sepeti dipostingkan di Sabah atau Sarawak.

Isi Kandungan :

Pihak GGIM diberikan amanah untuk mengumpulkan maklumat berkenaan isu ini dan hasil atau data maklumat yang dikumpulkan akan diserahkan kepada pihak KPM dalam kadar segera sebelum penempatan muktamad dilakukan.

* Pihak GGIM hanya berusaha membantu dalam isu ini, kelulusan adalah bergantung kepada pihak KPM atas budi bicara mereka. InsyaAllah jika ada rezeki permohonan anda akan diluluskan.Di sediakan oleh ;

Jawatankuasa GGIM


Langkah mengisi Borang Permohonan ;

(1) Langkah pertama sila Berdaftar di ;


(2)Kemudian sila lihat pada


# 1 adalah merupakan No. Pendaftaran anda ;

(3) Kemudian sila isi borang online ini ;
Permohonan Penempatan ISMP (Sudah Berkahwin)
No. Pendaftaran *

Cth : 1

Rujukan No. Pendaftaran :

http://www.petitions24.com/signatures/permohonan_penempatan_ismp_berkahwin/

Cth : # 1
Adakah anda pasangan suami isteri yang sama Batch (Kohort) dan telah ditemuduga oleh SPP? *
 Yes 
 No 
Anda bersetuju untuk diberikan penempatan dalam satu kawasan walaupun bukan negeri asal masing-masing? *
 Yes 
 No 
Nama Penuh (Suami) *

Cth : Abu Bakar Bin Kasim
No. Kad Pengenalan

Cth : 881234-05-5432
Alamat Penuh *

Cth :

No.5, Jalan Kucing,
Taman Wawasan,
38400,Batu Pahat,
Johor Darul Takzim.
Phone Number *

Cth : 013 -1234567
Opsyen *

Cth : Pendidikan Teknik Dan Vokasional
IPTA/IPTS *

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Email *

Nama Penuh (Isteri) *

Cth : Cempaka Bte Jalil
No. Kad Pengenalan

Cth : 881234-05-5432
Alamat Penuh *

Cth :

No.5, Jalan Kucing,
Taman Wawasan,
38400,Batu Pahat,
Johor Darul Takzim.
Phone Number *

Cth : 013 -1234567
Opsyen *

Cth : Pendidikan Teknik Dan Vokasional
IPTA/IPTS *

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Email *

File Upload *

Photostat dan Sahkan Sijil Nikah anda. Kemudian Scan dan lampirkan dalam bentuk Microsoft Word.

"Rename" File Word anda dengan No. Pendaftaran

Cth : 1.docx
Sebarang catatan/nota:

Saya/Kami mengaku bahawa segala maklumat di dalam borang ini dan berlampir adalah benar. Saya/Kami dengan ini membenarkan untuk merujuk/menyemak mana-mana keterangan di dalam borang ini atau berlampir dengan pihak saya/kami atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan. *
 Ya, Saya/Kami Setuju. 
Powered byEMF Web Form
Report Abuse

Facebook Blogger Plugin: Bloggerized by fadzilmahasiswa.blogspot.com Enhanced by fadzilmahasiswa.blogspot.com

Leave a Reply

Fadzil Hanid. Powered by Blogger.